تهران پلاست پارسیان

تولید و فروش انواع پالت پلاستیکی

پالت پلاستیکی

پالت پلاستیکی کد p23

P23 : پالت پلاستیکی کد

 
 • ابعاد : 15*100*120
 • وزن خالص : 500 ± 16 kg
 • تحمل بار ثابت : 2500 kg
 • تحمل بار متحرک : 1000 kg
پالت پلاستیکی کد p24

P24 : پالت پلاستیکی کد

 
 • ابعاد : 15*100*120
 • وزن خالص : 500 ± 15 kg
 • تحمل بار ثابت : 3000 kg
 • تحمل بار متحرک : 1000 kg
پالت پلاستیکی کد p26

P26 : پالت پلاستیکی کد

 
 • ابعاد : 15*100*120
 • وزن خالص : 500 ± 16 kg
 • تحمل بار ثابت : 5000 kg
 • تحمل بار متحرک : 2000 kg
پالت پلاستیکی کد p27

P27 : پالت پلاستیکی کد

 
 • ابعاد : 15*80*120
 • وزن خالص : 500 ± 14.5 kg
 • تحمل بار ثابت : 4000 kg
 • تحمل بار متحرک : 2000 kg
پالت پلاستیکی کد p28

P28 : پالت پلاستیکی کد

 
 • ابعاد : 15*80*120
 • وزن خالص : 500 ± 10.5 kg
 • تحمل بار ثابت : 2000 kg
 • تحمل بار متحرک : 800 kg
پالت پلاستیکی کد p31

P31 : پالت پلاستیکی کد

 
 • ابعاد : 17*80*120
 • وزن خالص : 500 ± 12.5 kg
 • تحمل بار ثابت : 2000 kg
 • تحمل بار متحرک : 1000 kg
پالت پلاستیکی کد p32

P32 : پالت پلاستیکی کد

 
 • ابعاد : 15*110*130
 • وزن خالص : 500 ± 13 kg
 • تحمل بار ثابت : 4000 kg
 • تحمل بار متحرک : 1350 kg
پالت پلاستیکی کد p33

P33 : پالت پلاستیکی کد

 
 • ابعاد : 15*110*130
 • وزن خالص : 500 ± 18 kg
 • تحمل بار ثابت : 5000 kg
 • تحمل بار متحرک : 1400 kg
پالت پلاستیکی کد p34

P34 : پالت پلاستیکی کد

 
 • ابعاد : 14*100*120
 • وزن خالص : 500 ± 6.5 kg
 • تحمل بار ثابت : 1600 kg
 • تحمل بار متحرک : 800 kg
پالت پلاستیکی کد p35

P35 : پالت پلاستیکی کد

 
 • ابعاد : 15*110*130
 • وزن خالص : 500 ± 15 kg
 • تحمل بار ثابت : 4000 kg
 • تحمل بار متحرک : 1300 kg
پالت پلاستیکی کد p36

P36 : پالت پلاستیکی کد

 
 • ابعاد : 15*60*90
 • وزن خالص : 500 ± 6.5 kg
 • تحمل بار ثابت : 800 kg
 • تحمل بار متحرک : 400 kg
پالت پلاستیکی کد p37

P37 : پالت پلاستیکی کد

 
 • ابعاد : 15*80*120
 • وزن خالص : 500 ± 12 kg
 • تحمل بار ثابت : 3000 kg
 • تحمل بار متحرک : 1000 kg
پالت پلاستیکی کد p38

P38 : پالت پلاستیکی کد

 
 • ابعاد : 13*100*120
 • وزن خالص : 500 ± 15 kg
 • تحمل بار ثابت : 5000 kg
 • تحمل بار متحرک : 1250 kg
پالت پلاستیکی کد p39

P39 : پالت پلاستیکی کد

 
 • ابعاد : 12*100*120
 • وزن خالص : 500 ± 6.5 kg
 • تحمل بار ثابت : 1000 kg
 • تحمل بار متحرک : 600 kg
پالت پلاستیکی کد p40

P40 : پالت پلاستیکی کد

 
 • ابعاد : 15*70*100
 • وزن خالص : 500 ± 8.5 kg
 • تحمل بار ثابت : 1000 kg
 • تحمل بار متحرک : 500 kg
پالت پلاستیکی کد p42

P42 : پالت پلاستیکی کد

 
 • ابعاد : 15*100*120
 • وزن خالص : 500 ± 13.5 kg
 • تحمل بار ثابت : 3000 kg
 • تحمل بار متحرک : 1200 kg
پالت پلاستیکی کد p43

P43 : پالت پلاستیکی کد

 
 • ابعاد : 15*100*120
 • وزن خالص : 500 ± 14 kg
 • تحمل بار ثابت : 3500 kg
 • تحمل بار متحرک : 1200 kg
پالت پلاستیکی کد p45

P45 : پالت پلاستیکی کد

 
 • ابعاد : 15*100*120
 • وزن خالص : 500 ± 9 kg
 • تحمل بار ثابت : 2000 kg
 • تحمل بار متحرک : 1000 kg

تماس با ما

در صورت تمایل برای مشاوره و خرید پالت پلاستیکی در تعداد و اندازه های مختلف می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر اقدام نمایید

موبایل : 8946 175 0912
تلفکس : 56229209 - 021
آدرس : میدان پونک
خط ویژه : 46014459 - 021
info@tehranplastparsian.com : ایمیل